Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bibliotekabilgoraj.pl .

Data publikacji strony internetowej: 05.08.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.08.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak responsywności strony (strona nie wyświetla się w sposób prawidłowy na ekranach urządzeń mobilnych).
• niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę;
• serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników;
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej.
• niewłaściwie opisane linki do podstron.
• brak opisów alternatywnych (ALT) dla zamieszczonych informacji nietekstowych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 27.08.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Biłgoraju, osobą kontaktową jest Pan Robert Kmieć, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 686 27 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskichhttps:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju, ul. T. Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej ulicy – T. Kościuszki 13. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biblioteki. Do wejścia budynku prowadzą schody z 1 stopniem oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku Biblioteki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Biłgoraju nie posiada aplikacji mobilnych.

Filia Nr 1 ul. T Kościuszki 41
Pomieszczenia biblioteki umiejscowione są na parterze budynku. Dostęp do nich jest bezproblemowy dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pomieszczeniach osoby niepełnosprawne mogą poruszać się swobodnie. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia nr 2 ul T. Kościuszki 96
Biblioteka w budynku dwupiętrowym , umiejscowiona na parterze budynku.Filia  posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępna dla osób niepełnosprawnych.Na terenie lokalu biblioteki istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem; nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia Nr 3, ul Włosiankarska 5
Budynek piętrowy nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Filia biblioteki zajmuje pomieszczenia na parterze. Lokal biblioteki jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy budynku znajdują się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 07.30 - 15.30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 08.00 - 16.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 08.00 - 16.00
Sobota 08.00 - 14.00

Adaptacja i doposażenie pomieszczeń Filii Bibliotecznej Nr 1 dla Dzieci
i Młodzieży w Biłgoraju

 


KATALOG ON-LINE

Polub nas


 

BIP

Czytam sobie w bibliotece

KULTURA DOSTĘPNA

INTERNET BEZPRZEWODOWY

 Biblioteka posiada

dostęp do internetu

bezprzewodowego 

LARIX

MKiDN