Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W dniu 14 października 2021 r. między Biblioteką Narodową a Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Biłgoraju podpisana została umowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach  Programu Wieloletniego ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. Biblioteka pozyskała na realizację zadania kwotę 16 150,00 zł. która wzmocni ofertę czytelniczą oraz zaktualizuje zasoby.