W dniu 10 czerwca 1974 r. w Biłgoraju powstała nowa placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży, która przyjęła nazwę Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Biłgoraju Oddział dla Dzieci. Przez wiele lat (od 1946 r. do 1974 r. ) książki dla dzieci znajdowały się we wspólnym księgozbiorze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju. W 1974 r. Biblioteka uzyskała lokal w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "ŁADA" przy ul.3-go Maja. Pierwszym kierownikiem została Mirosława Mroczkowska. Księgozbiór liczył 4 165 vol. zarejestrowano 958 czytelników. W 1979 roku kierownikiem została Honorata Czerw, która pełniła tę funkcję do 2005 roku. W 1980 r została zatrudniona druga osoba.

W dziesiątą rocznicę powstania Oddziału dla Dzieci, księgozbiór zwiększył się do 12 150 vol., zarejestrowano 1 370 czytelników W tym czasie Biblioteka mieści się w budynku Urzędu Skarbowego, a następnie w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej. W tych latach w filii odbywały się także liczne spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. Zbigniewem Rychlickim (artysta plastyk,ilustrator), Jerzym Markiewiczem (prawnik, historyk, autor książek o regionie), Stanisławem Pokryszką (artysta malarz, nauczyciel), Janiną Różańską (byłą więźniarką Obozu Koncentracyjnego na Majdanku), z lek. med. Janem Kowalskim. W okresie 1995-1999 Biblioteka mieści się w Szkole Podstawowej nr 5, dysponuje pow. 100m2. Księgozbiór liczy ponad 15 000 vol., rejestruje się ok. 1 400 - 1 500 czytelników rocznie. Prowadzone są m.in. zajęcia teatrzyku, lekcje biblioteczne i przyjmowane są wycieczki. Biblioteka urządza ciekawe wystawy i organizuje dyskusje o książkach, wieczory baśni oraz inscenizacje fragmentów literatury. W 1999 r. biblioteka przenosi się do budynku Urzędu Miasta na ul.T.Kościuszki 13. Na zakończenie 2000 roku Biblioteka zorganizowała imprezę, na której przedstawiono dorobek artystyczny uczniów miejscowych szkół. Młodzież zaprezentowała się w czterech dziedzinach: muzyka, plastyka, śpiew i twórczość literacka. W 2001 r. minęła 25 rocznica śmierci młodziutkiej poetki biłgorajskiej Ani Blicharz. Z tej okazji przygotowano imprezę literacką poświęconą twórczości oraz pamięci Autorki .Udział wzięli rodzice Ani, czytelnicy oraz miłośnicy jej wierszy.

W 2003 r. filia przeprowadziła się do budynku Gimnazjum nr 1 im. św.Jadwigi Królowej. Miejsce dogodne, centrum miasta z podjazdem dla wózków. Biblioteka uczestniczy w imprezach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim m.in.: "Radość czytania", " Tydzień Bibliotek", "Cała Polska czyta Dzieciom". Organizowane są cykle głośnego czytania z różnych okazji np. bajki o misiach (na Dzień Misia),bajki o św. Mikołaju, utwory o tematyce ekologicznej (na Dzień Ziemi), wiersze dla Babci i Dziadka, na Dzień Matki oraz na inne okazje. W 2007 r. powstał kącik dla najmłodszych czytelników. W 2008 r. placówka otrzymała komputer z dostępem do internetu. Obecnie księgozbiór liczy (dane na 2019 r.) 9 760 vol., jest systematycznie uzupełniany. Podczas wakacji oraz ferii zapewniamy dzieciom ciekawe zajęcia z książką: konkursy literackie, zajęcia plastyczne, głośne czytanie. W 2023 roku zapisało się 1 275 czytelników, którzy wypożyczyli  25 951 książki. Biblioteka posiada dobrze zaopatrzony księgozbiór podręczny i czytelnię. Jednocześnie współpracuje ze wszystkimi szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi na terenie miasta Biłgoraj oraz z przedszkolami samorządowymi i przedszkolem prywatnym. Współpracujemy i zapraszamy na imprezy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Biłgoraju, dzieci z Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju, PCK, Fundacją "Krzyk", Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2014 roku filia w ramach programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+". Infrastruktura bibliotek, na Adaptację i doposażenie pomieszczeń pozyskała kwotę 70 000,00 zł.