Zbiory biblioteczne - dane na 31.12.2022 r.

Księgozbiór Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju wraz z 3 filiami liczy ogółem: 51 717 vol. w tym literatura piękna dla dzieci - 13 224 vol., literatura piękna dla dorosłych - 22 844 vol., literatura popularnonaukowa - 15 649 vol.

W 2022 roku zakupiono 2328 vol. za sumę 55 380 zł. W tym ze środków własnych zakupiono 1513 vol. na sumę 36 000 zł., a z dotacji Biblioteki Narodowej 815 vol. na sumę  19 380 zł. Dary od czytelników, wydawnictw i stowarzyszeń to 95 vol. Średnia cena książki zakupionej wyniosła 24 zł. W swoich zbiorach posiadamy klasykę polską i obcą, systematycznie uzupełnianą o pozycje, które były nominowane oraz zdobyły nagrody w dziedzinie literatury między innymi - Nobla, Nike. Książki reprezentujące literaturę popularnonaukową obejmują wszystkie dziedziny wiedzy. Satysfakcją dla nas jest posiadanie w swoich zbiorach książek wydanych w XIX stuleciu. Posiadamy materiały audiowizualne, dokumenty życia społecznego, dokumenty wtórne. Wszystkie zakupione książki są opracowane, sklasyfikowane i zabezpieczone przed zbyt szybkim zniszczeniem. Od 1 października 2013 r. opracowujemy książki w systemie katalogowym MAK+. Od 1 października 2015 uruchomiliśmy elektroniczną wypożyczalnię zbiorów w systemie bibliotecznym MAK+.

Ważne miejsce w strukturze naszych zbiorów zajmuje literatura określana mianem "regionalna". Posiadamy szereg książek, broszur, folderów dotyczących samego miasta Biłgoraja, powiatu biłgorajskiego oraz lubelszczyzny. W ostatnim okresie ten rodzaj księgozbioru cieszy się szczególną popularnością przede wszystkim wśród użytkowników dokształcających się na różnych poziomach, o taki rodzaj książek zabiegają sami bibliotekarze oraz regionaliści i przyjaciele bibliotek. Uzupełnieniem tego rodzaju informacji o regionie jest prowadzona bibliografia regionalna, na podstawie gromadzonych materiałów.

Czytelnictwo - Zarejestrowanych zostało 3076 czytelników. Czytelnictwo w naszych placówkach od kilku lat jest na poziomie lat wcześniejszych. Cieszy fakt, iż z usług naszych bibliotek korzystają także wielopokoleniowe rodziny oraz osoby, które w przeszłości związane były z Biłgorajem, a obecnie odwiedzają go w okresie urlopowym czy wakacyjnym. W całokształcie działalności naszych placówek zawsze staramy myśleć o każdym z czytelników - osobno.

Wypożyczenia - Wypożyczonych zostało ogółem: 75 764 vol. w tym: literatura dla dzieci i młodzieży 25399 vol. dla dorosłych 42 540 vol. popularnonaukowa 6 805 vol. czasopisma 790, zbiory specjalne 230. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa w naszym mieście wyniósł 12%. 

Czytelnia -  Zgromadzony tzw. księgozbiór podręczny liczy około 2,6 tys. książek i udostępniany jest za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza. Użytkownik za pomocą pisemnego zamówienia otrzymuje zestaw książek, z którego może skorzystać. Dogodne godziny pracy czytelni sprzyjają samodzielnej i twórczej pracy. Dla czytelników szukających informacji aktualnej i bieżącej oferujemy bogaty zestaw czasopism. Użytkownicy bibliotek mogą skorzystać z Internetu. W 2021 roku na stronie internetowej biblioteki został uruchomiony formularz "zaproponuj książkę".