Uroczystość nadania Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju imienia prof. Jerzego Markiewicza

W dniu 22 maja 2024 r. o godzinie 12.00, odbyły się uroczystości związane z nadaniem Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju imienia prof. Jerzego Markiewicza.
Odsłonięcia pamiątkowej  tablicy na elewacji budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  im. prof. Jerzego Markiewicza dokonali:  Tomasz Wincenty Markiewicz - syn profesora, Barbara Żarnecka -siostra profesora, Wojciech Gleń - Burmistrz  Miasta Biłgoraja, Beata Strzałka - Wicestarosta Powiatu Biłgorajskiego, Janusz Rosłan – Burmistrz Biłgoraja w latach 2002 -2024,  Stanisław Rząd, Maria Stefania Szeliga – Dyrektor Biblioteki.
Treść tablicy:


„ Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny”
                    Stanisław Wyspiański
DR HAB. JERZY MARKIEWICZ, PROF. KUL
1928 – 2015
PRAWNIK, HISTORYK, PISARZ, SPOŁECZNIK, AUTOR OPRACOWAŃ
O RUCHU OPORU I MARTYROLOGII LUDNOŚCI CYWILNEJ ZAMOJSZCZYZNY
W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ.
HONOROWY OBYWATEL MIASTA BIŁGORAJProfesora Jerzego Markiewicza wspominali:

 • Tomasz Wincenty Markiewicz - syn
 • dr Dorota Skakuj- Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
 • dr Adam Balicki - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych  i Ogólnokształcących w Biłgoraju
 • Janusz Rosłan – Burmistrz Miasta Biłgoraja w latach 2002 – 2024.

  W siedzibie Biblioteki otwarta została wystawa poświęcona patronowi.

  Wystawa zawiera:
 • Bitwa pod Osuchami słowami  profesora Jerzego Markiewicza
 • Korespondencja dotycząca  książki Paprocie zakwitły krwią partyzantów - listy czytelników pisane do autora przed  i po ukazaniu się książki
 • Kalendarium życia i twórczości
 • Wspomnienia o profesorze Markiewiczu, zdjęcia, książki, artykuły, statuetki.

W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny profesora, władze Urzędu Miasta Biłgoraja, Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, przyjaciele prof. Jerzego Markiewicza, bibliotekarze oraz mieszkańcy miasta Biłgoraja.
Pamiątkowe w wpisy w kronice Biblioteki, podkreślają  rangę uroczystości.

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystościach.