Jerzy Jan Markiewicz
1928-2015


Prawnik, historyk, publicysta, regionalista, żołnierz Armii Krajowej, zasłużony dla Biłgoraja i Ziemi Biłgorajskiej.

„Niewątpliwie zagadnienie przywracania pamięci historycznej o wydarzeniach i osobach, swoim życiem dokumentujących bezinteresowną służbę Polsce, posiada wyjątkowe znaczenie edukacyjne i wychowawcze. Przyczynia się bowiem do ukazywania wzorów osobowych, niezbędnych w prawidłowym kształtowaniu rozwoju duchowego młodego pokolenia, do właściwego rozumienia uwarunkowań historycznych naszej rzeczywistości”.

 Jerzy Markiewicz, Pamięć, „Aspekty. Biłgorajski Rocznik Społeczno-Kulturalny”, 2006, nr 3, s.68.