1928 Jerzy Markiewicz urodził się 2 marca w Biłgoraju, jako syn Jana i Heleny z Modrzejewskich.

1934 – 1944

•    Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Biłgoraju.
•    udział w tajnych kompletach nauczania w Biłgoraju.
•    Prywatne Gimnazjum i Liceum „Towarzystwa Szkoły Średniej” w Biłgoraju.
•    nauka zawodu w Zakładzie Fotograficznym M. Brodowskiej w Biłgoraju.
•    kurier Komendy Biłgorajskiego Obwodu Armii Krajowej.
•    udział w akcji AK „Burza”.

1944 - 1947

•    nauka w Gimnazjum i Liceum im. Zamojskich w Szczebrzeszynie, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości.

1947 – 1951

•    studia na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopień magistra prawa.
1950 -1957
•    praca na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

1957 – 1968

•    od 1957 r. mieszka i pracuje jako adwokat w Biłgoraju.
•    przewodniczący Powiatowego Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Biłgoraju.
•    w 1968 r. na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie otrzymuje stopień doktora nauk prawnych.
•    współorganizator Muzeum w Biłgoraju.
•    od 1968 r. członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie.

1968 – 1988

•    prezes Zarządu Towarzystwa Regionalnego w Biłgoraju
•    w 1981 r. otrzymuje tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych.
•    dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

 2001 - 2015

•    w 2001 r. obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL i kierownictwo Katedry Historii Prawa Sądowego Polski na Tle Powszechnym na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Jan Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.
•    członek Rady Muzealnej przy Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
•    zmarł w Lublinie 3 marca 2015 r.

Odznaczenia

•    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
•    Krzyż Armii Krajowej
•    Krzyż Partyzancki
•    Odznaka „Akcja Burza”
•    Odznaka Weterana Walk o Niepodległość
•    Złota odznaka Adwokatury PRL
•    Wyróżnienie Kapituła Medalu imienia Bernarda Morando w Zamościu
•    Wyróżnienie „Łabędzie Pióro”
•    Honorowy obywatel Miasta Biłgoraja