Cyprian Kamil Norwid

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida - patrona Roku 2021 - w 200 rocznicę jego urodzin.
Konkurs zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju, ma za zadanie propagować i rozpowszechniać wiedzę o literacie.

Konkurs trwa od 15 listopada do 30 listopad 2021 r.

Regulamin konkursu znajduję się pod linkiem: 
https://www.bibliotekabilgoraj.pl/images/pdf/norwid_regulamin_konkursu.pdf

formularz z pytaniami konkursowymi: https://forms.gle/W6csdacnQrvFqW1k6