Plakat - konkurs recytatorsko-czytelniczy "Mikołaj"

MiPBP Filia Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży we współpracy z biblioteką szkolną i Samorządem Uczniowskim Zespołu Szkół Specjalnych zorganizowała konkurs recytatorsko – czytelniczy "Mikołaju, Mikołaju co ty robisz w naszym kraju..." Konkurs skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ZSS w Biłgoraju. Zadaniem konkursowym było przygotowanie występu czytelniczego lub recytatorskiego związanego tematycznie ze św. Mikołajem. Konkurs miał charakter zdalny, występ należało nagrać.

Wszyscy uczestnicy dostali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Gratulujemy!