Radość czytania 2024

Od 2002 roku biblioteki publiczne powiatu biłgorajskiego współuczestniczą w powiatowym konkursie czytelniczym „Radość czytania”. Uczestnikami są zawsze uczniowie klas  IV – VI szkół podstawowych. Główne jego założenia to promocja książki i aktywnego czytania oraz przybliżenie BIBLIOTEKI jako miejsca nierozerwalnie związanego z dostępem do wiedzy i do wielokulturowego bogactwa świata.
     6  czerwca  2024 roku, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. prof. Jerzego Markiewicza w Biłgoraju, odbyła się XXIII  edycja tego konkursu. Przystąpiło do niego 23 uczestników z całego powiatu biłgorajskiego. Każdy z nich przeczytał fragment dowolnie wybranej książki młodzieżowej. Interpretację tekstu oceniało jury w składzie:

1.    Halina Ewa Olszewska – poetka, regionalistka
2.    Celina Skromak- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Biłgoraju.

   Dzieci, młodzież oraz ich opiekunów powitała  dyr. MiPBP w Biłgoraju Maria Stefania Szeliga, po czym każdy z uczestników odczytał wybrany przez siebie fragment ulubionej książki. Po wysłuchaniu wszystkich, jury dokonało oceny i sporządzono protokół, po odczytaniu którego  wręczono nagrody i upominki  wszystkim uczestnikom konkursu.

Laureatami zostali:

I miejsce – Tomasz Szafran, kl. IV SP w Gromadzie
I miejsce – Jakub Bryła, kl. VI SP im. Błog. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Biłgoraju
II miejsce – Kacper Koman, kl. VI SP im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu Kukiełkach
II miejsce – Kornelia Surmacz, kl. IV SP im. Jana Pawła II w Księżpolu
III miejsce – Katarzyna Marzec, kl. IV SP im. Jana Pawła II w Woli Radzięckiej
III miejsce – Leon Zwolski, kl. IV SP im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie.

Wyróżnieni zostali:

  • Lena Deryło, kl. IV SP im.Komisji Edukacji Narodowej w Szyszkowie
  • Liliana Surmacz, kl. V SP im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie
  • Gabriela Grabowska, kl. V SP im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu
  • Arkadiusz Szado, kl. IV SP im. Jana Pawła II w Księżpolu


Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie, także świetnie oddały klimat wybranych przez siebie fragmentów tekstów.
Wszyscy zostali  starannie przygotowani przez bibliotekarzy i nauczycieli polonistów.