Spotkanie słuchaczy UTW w Filii Nr 3

21 stycznia odbyło się w Filii nr 3 spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Biłgoraju. Członkowie Koła Literackiego "Gęsie Pióro" dyskutowali o literaturze współczesnej. Określono ramy czasowe tego okresu literackiego ,a następnie omawiano twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. Omawiając twórczość Baczyńskiego ,seniorzy podkreślili szczególne umiłowanie przez poetę Warszawy ,matki i ukochanej Basi. Zwrócono też uwagę na ogromną dojrzałość tej poezji ,głębokie rozterki wewnętrzne, osobiste i religijne poety. Czytano wiersze o młodzieży walczącej w Powstaniu Warszawskim, o rozterkach matek tej młodzieży ("Elegia o..") wiersze poety przeczuwającego śmierć ( wiersz "Czas").

Dyskutując o twórczości Tadeusza Różewicza, seniorzy zwrócili szczególną uwagę na jego doświadczenia wojenno-okupacyjne. Na grozę i okrucieństwo wojny i poczucie braku wartości ("Ocalony " ,"Lament"). Równocześnie zwrócono uwagę na drugi nurt twórczości Różewicza, moralno -obyczajowy. Rozmawiano o utworach ,w których poeta mówił o chęci i potrzebie odtworzenia wartości, o próbie uratowania etyki i moralności ("List do ludożerców"). Jeden z uczestników spotkania opowiadał o związkach Tadeusza Różewicza z Gliwicami i o roli teatru studenckiego w tym mieście, o "Kartotece", która została wystawiona przez ten teatr.

W nawiązaniu do Dnia Babci przypadającego 21 stycznia odczytano wiersz Tadeusza Różewicza "Opowiadanie o starych kobietach".