Pani Renata Piątkowska składa autograf na książce

18 czerwca w MiPBP Filii Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży odbyło się spotkanie autorskie z panią Renatą Piątkowską. Pisarką książek dla dzieci i młodzieży, jej dorobek literacki liczy blisko 50 tytułów. Wiele z nich to książki nagradzane. Ze względu na zawarte wartości część z nich została wpisana na Złotą listę Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom.

Pisarce towarzyszyła Malwina Kożurno –lektorka, która głośno czytała wybrane fragmenty książek Renaty Piątkowskiej. Jej interpretacja tekstu sprawiła, że dzieci słuchały z zapartym tchem, żywo reagując na treść. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działającego Dyskusyjnego Klubu Książki ze środków finansowych Instytutu Książki.