Lubelskie DNA

Lubelskie DNA to tytuł wystawy objazdowej prezentującej dorobek kulturowy Lubelszczyzny. Wystawa zagościła w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju dzięki jej udostępnieniu przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Została ona przygotowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2019. Ekspozycję w formie roll-upów opracowano przez WBP w Lublinie z wykorzystaniem jej zbiorów. Wszystkich chętnych i zainteresowanych społeczną historią i współczesnością Lubelszczyzny zapraszamy do jej obejrzenia.

Wystawa otwarta w czytelni biblioteki, w godzinach jej pracy od 17.11.2022 r.