XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

W dniach 1 – 7 czerwca 2023 w Filii Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży obchodziliśmy XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem "Książka jest jak ogród".

Bibliotekę odwiedziły grupy przedszkolaków, które wysłuchały głośnego czytania książek rozbudzających dziecięcą wyobraźnię. Były to opowiadania o Cioci Jadzi - Elizy Piotrowskiej oraz "Nie lubię książek. Koniec kropka" Emmy Perry.

Kolory czytania

 XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek za nami. W Filii Nr 1 przez cały miesiąc odbywały się wydarzenia promujące czytelnictwo i bibliotekę. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem "Moja, Twoja, Nasza Biblioteka". 9 maja odbył się konkurs pięknego czytania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Zespołu Szkół Specjalnych "Kolory czytania". Była to już VIII edycja, uczestnicy z uwagi na Rok Aleksandra Fredry czytali bajki i wiersze polskiego komediopisarza.

Spotkanie DKK - okładka książki

Dyskusyjny Klub Książki

zaprasza na spotkanie

dnia 30.05.2023 o godz. 15.30

Będziemy rozmawiać o książce:

  • V. H. Mae "Apokalipsa ludzi pracy"

23 maja dzieci z "zerówki " ze Szkoły Podstawowej nr 4 odwiedziły Filię nr 3 MiPBP w Biłgoraju. Zapoznano dzieci z zasadami korzystania z biblioteki oraz zaprezentowano książki dla dzieci. Opiekunem dzieci była Pani Maria Raduj. Spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ połączone było ze spotkaniem autorskim. Drugim opiekunem dzieci był Pan Piotr Kupczak nauczyciel, pisarz i poeta. Opowiadał on o tym czym jest poezja i jak się tworzy wiersze. Pan Piotr czytał dzieciom wiersze Marii Konopnickiej i prowadził z dziećmi rozmowę na temat poezji. Przeczytał również bajkę "O Koguciku". Potem dzieci oglądały książki i dzieliły się wrażeniami. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały okolicznościowe zakładki do książek.

Spotkanie Koła Literackiego "Gęsie Pióro" w Filii nr 3

18.05.2023r. w Filii nr 3 MiPBP w Biłgoraju odbyło się spotkanie Koła Literackiego "Gęsie Pióro" działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Biłgoraju. Spotkanie odbyło się z okazji Tygodnia Bibliotek (wspominano też Światowy Dzień Książki i Środków Masowego Przekazu ). Rozmawiano o roli książki, bibliotek i o korzyściach ,które daje czytanie. Drugim powodem spotkania seniorów w bibliotece była 103 rocznica urodzin Jana Pawła II. Czytano fragmenty książek i artykułów prasowych na ten temat. Każdy z uczestników spotkania przedstawił wybrane przez siebie informacje i anegdoty. Spotkanie odbyło się w dzięki inicjatywie Pani Marii Kity.